Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
Nahang ministeriƫle regeling inzake de verplichte negatieve testuitslag voor openbaar personenvervoer (bus en trein)

Brief van de ministers van VWS, J&V en I&W van 24 december 2020 (35526, T)

De commissie besluit op 19 januari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

De commissie spreekt de wens uit om de toezeggingen uit het plenaire debat over de Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35 695) zo spoedig mogelijk en bij voorkeur op 19 januari 2021 te agenderen.

-
Nahang ministeriƫle regeling inzake de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart

Brief van de ministers van VWS, J&V, BZK en I&W van 3 januari 2021 (35526, U)

De commissie besluit op 19 januari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren