Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

- 35422 / 34877, F

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie neemt de zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius (35422 / 34877, F) voor kennisgeving aan en besluit toezegging T02532 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman