Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114), F

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de memorie van antwoord bij het voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit een commissiebrief te zenden naar aanleiding van de beantwoording van de staatssecretaris van BZK (35099 (R2114), F).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman