Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282

Wet taal en toegankelijkheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort) en PvdA (Vos).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman