Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104) (T02942)

-
Toezegging T02942

Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104)

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 december 2020 inzake verankering maatschappelijke verantwoordelijkheid in de wet (35104, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02942 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman