Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota) (35.650 VIII)

-
35650 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman