Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota) (35.650 XV)

-
35650 XV

Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35650 XV af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren