Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI)

-
Voortgangsbrief jeugd

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 december 2020 (31839, Q)

De commissie besluit op 19 januari 2021 de
onderwerpen te inventariseren voor het op 2 februari 2021 (van 17.30 - 19.00 uur) geplande mondeling overleg over de ontwikkelingen rond de Jeugdwet en de jeugdzorg. (Het mondeling overleg staat los van het door de commissie BiZa/AZ geplande themadebat decentralisaties.) Het lid Gerkens (SP) vraagt bij de planning van het beleidsdebat Koninkrijksrelaties, zo mogelijk, rekening te houden met de tijden van het mondeling overleg Jeugdwet. De voortgangsbrief zal na het mondeling overleg opnieuw geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer