Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2020 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, Q) besluit de commissie op korte termijn een informeel gesprek met deskundigen te houden. De leden Crone (PvdA), Rietkerk (CDA) en Meijer (VVD) leveren een voorstel voor het gesprek en de uit te nodigen deskundigen aan, ter bespreking in de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman