Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verlenging wet (35.424) (T02845)

-
Toezegging T02845 / 35424, M

Toezegging Verlenging wet (35.424)

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 januari 2021 inzake vierde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (35424, M) te betrekken bij het reeds geplande schriftelijk overleg op 2 februari 2021 over de evaluatie van de wet en de eerdere verlengingen. Toezegging T02845 blijft op deels voldaan staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman