Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)

-
35518

Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks/PvdA (De Boer/Crone) en SP (Kox).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman