Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt dat het College van Senioren in principe heeft ingestemd met het voorstel-Ganzevoort voor een themadebat over decentralisaties, maar graag van de commissie verneemt of dit debat met het demissionaire kabinet of met een nieuw kabinet moet worden gevoerd. De commissie besluit dit op 26 januari 2021 te bespreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman