Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35654

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 22 januari 2021, 17:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 26 januari 2021. De commissie beschouwt toezegging T03027 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman