Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 19 januari 2021
1.
COSAC-voorzittersbijeenkomst

De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de COSAC-voorzittersbijeenkomst die op 11 januari 2021 onder Portugees voorzitterschap via videoconferentie plaatsvond.

2.
31.585, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019; Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

De commissie besluit de brief van 15 december 2020 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019 (31.585, G) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
35.403, G

Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie besluit naar aanleiding van de Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa een brief te richten aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gewenste uitvoering van de motie. Zij stelt de conceptbrief ongewijzigd vast.

4.
Relatie EU-VK

De commissie besluit de brief van 25 december 2020 inzake een juridische appreciatie van het handels- en samenwerkingsakkoord en van het proces van goedkeuring en de brief van 27 december 2020 inzake een inhoudelijke appreciatie van het handels- en samenwerkingsakkoord voor kennisgeving aan te nemen.
De commissie houdt een besluit over de vervolgbehandeling van dossiers over de relatie van de EU met het Verenigd Koninkrijk aan en verzoekt de voorzitters van de commissies EUZA en BDO hierover in overleg te treden.

5.
21.501-20, BN, 21.501-02 / 21.501-20 CI

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het verslag van de Europese Raad en de Eurotop van 10 en 11 december 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en videoconferentie Europese Raad van 21 januari 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad en de Eurotop van 10 en 11 december 2020 en van de geannoteerde agenda van de videoconferentie van de Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en van de videoconferentie van de Europese Raad van 21 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman