Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G)

- 35.403, G

Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie besluit naar aanleiding van de Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa een brief te richten aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gewenste uitvoering van de motie. Zij stelt de conceptbrief ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman