Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)

-
35462

Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer