Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)

-
35 570 XIX, H - Overzicht voorstellen Nationaal Groeifonds

brief van de ministers van EZK en Financiën van 14 januari 2021

De commissies besluiten de brief van 14 januari 2021 (35 570 XIX, H) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren