Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

- 35604

Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 2 februari 2021 en dan gelijk verslag uit te brengen. Gelet op het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel stelt zij voor, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota n.a.v. het verslag, de plenaire behandeling op 9 februari 2021 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren