Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35.447)

-
Rondvraag

De staf deelt de commissie mee dat ambtelijk contact is geweest met de Raad van State inzake het voornemen van de commissie om voorlichting te vragen betreffende het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447). Dit onderwerp wordt op 26 januari 2021 geagendeerd voor nadere bespreking.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk