Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
35526, V

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling van de ministers van VWS, van J&V en van BZK van 12 januari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen en kinderopvang; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk