Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
Ministeriële regeling inzake de verplichte negatieve testuitslag voor openbaar personenvervoer (bus en trein)

Brief van de ministers van VWS, J&V en I&W van 24 december 2020 (35526, T)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

-
Ministeriële regeling inzake de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart

Brief van de ministers van VWS, J&V, BZK en I&W van 3 januari 2021 (35526, U)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk