Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147))

-
Mededelingen en informatie

De voorzitter van de gecombineerde commissievergadering wijst erop dat de op 19 januari 2021 verzonden rappelbrief inzake de motie-Janssen over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526, L) ter informatie is bijgevoegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk