Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
35526, W

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan.

-
T03021 (Voortgangsberichten)

Stand van zakenbrief covid-19 (25295, J)

De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk