Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV (35.557)

- Mededelingen en informatie

De voorzitter van de gecombineerde commissievergadering wijst erop dat de op 19 januari 2021 verzonden rappelbrief inzake de motie-Janssen over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526, L) ter informatie is bijgevoegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk