Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet inburgering 2021 (35.483)

- 35483, G

Brief van de minister van SZW over het uitstel van de inwerkingtreding van de Wet inburgering 20..; Wet inburgering 20..

De commissie neemt de brief (35483, G) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren