Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 26 januari 2021
1.
E200016 - Strategie voor duurzame chemische stoffen

Brief van de minister van I&W van 13 januari 2021 (35694, A)

De commissies besluiten de brief van de minister van I&W van 13 januari 2021 (35694, A) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer