Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34.605)

-
34605

Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk