Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie Wfz (32.398) (T02559)

-
T02559

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de maatregelen voor de regeling weigerende observandi in de Wet forensische zorg; Wet forensische zorg; Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk