Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282

brief van de minister van OCW inzake wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands etc.

De commissie besluit de minister van OCW een brief te sturen met de mededeling dat de voorhang prematuur is en dat zij zich derhalve het recht voorbehoudt op het ontwerpbesluit te reageren tot het moment waarop de Eerste Kamer de finale besluitvorming over het wetsvoorstel heeft afgerond.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman