Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie besluit - in het licht van de voorgeschiedenis van dit initiatiefwetsvoorstel - de Kamer bij voorbaat verlof te vragen voor een derde termijn. De commissie spreekt uit dat woordvoerders terughoudendheid zullen betrachten bij het intekenen van spreektijd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren