Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

- Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen en op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer