Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verlenging wet (35.424) (T02845)

-
Toezeggingen T02844 en T02845

Toezegging Evaluatie wet (35.424); Toezegging Verlenging wet (35.424); Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De leden van de PvdD-fractie (Nicolaï) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie ten aanzien van de Kamerstukken 35424, K, L en M.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman