Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35654, K

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing van 27 januari 2021 (35654, K) besluit de commissie om de door de minister aangekondigde brief voor eind februari 2021 met een nieuwe stand van zaken af te wachten alvorens te besluiten tot schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman