Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

- 35604

Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), D66 (Stienen) en PvdA (Vos). Vooralsnog staat de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel geagendeerd voor 9 februari 2021, onder voorbehoud van de tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren