Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Voorhang koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 17 december 2020 (33118, BN)

De commissies blikken terug op de gang van zaken betreffende de beraadslaging over het inwerkingtredings-KB Omgevingswet op 12 en 13 januari 2021. Op een nog nader te bepalen datum zal hier verder over gesproken worden.

De commissies besluiten het verdere behandeltraject van het inwerkingtredings-KB Omgevingswet op 9 februari 2021 te bespreken, inclusief het moment voor het leveren van inbreng.

-
Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief van de minister van BZK van 14 januari 2021 in reactie op de brief van 17 december 2020 (Verslag schriftelijk overleg (33118, BQ))

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 februari 2021.

-
Maandrapportage december 2020 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 25 januari 2021 (33118 / 34986, BR)

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 februari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra