Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)

-
35367

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor om ten vroegste op 16 maart 2021 een plenair debat te houden over het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren