Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een alternatief voor de testverplichting voor luchtvaartuigbemanningen (betrokken commissies: J&V + VWS + BiZa/AZ + IWO)

Brief van de minister van VWS van 27 januari 2021 (35526, AB)

De commissies nemen de brief met de ministeriƫle regeling (35526, AB en bijlage) voor kennisgeving aan.

-
Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (betrokken commissies: J&V + VWS + BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 28 januari 2021 (35526, AC)

De commissies besluiten op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
De commissies geven tevens te kennen behoefte te hebben aan een debat met de minister van VWS over de brief van 28 januari 2021 (35526, AC) en de mogelijke verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526), bij voorkeur voor 1 maart 2021, en kunnen instemmen met het doorgeleiden van dit verzoek naar de Voorzitter van de Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk