Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)

-
35445

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op een door de Voorzitter te bepalen datum plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk