Korte aantekeningen vergadering Commissies Europese Zaken (EUZA), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

-
35.295, M

Universiteit van Utrecht - Rechtsstatelijkheid van de EU (49 pagina's); Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsreactie overzichtsrapport Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU; EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden in afwachting van de behandeling van het wetsvoorstel
Goedkeuring nieuw Eigen Middelenbesluit (EMB) van de Europese Unie (35.711).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman