Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel Toeslagen (35.704)

-
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de (geplande) voortgang van de behandeling van het Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel Toeslagen (35 704) in de Tweede Kamer. Onder voorbehoud dat de Tweede Kamer deze week instemt met het wetsvoorstel, stelt de commissie voor inbreng voor verslag te leveren op 16 februari 2021. De commissie stelt vervolgens voor om - onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de vragen per 19 februari - het wetsvoorstel te agenderen voor plenaire behandeling op 23 februari 2021. Woordvoerders tekenen zich - onder voorbehoud - uiterlijk 17 februari in voor debat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren