Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366)

-
35079 en 35366

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Inbreng voor nader voorlopig verslag bij het Wetsvoorstel ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35 366) wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren