Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2021 (35.570)

- 35570, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen tot het aanstaande verkiezings- en voorjaarsreces van de Tweede Kamer; Miljoenennota 2021

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra