Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)

-
35605

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra