Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 februari 2021
1.
COM(2020) 758 - EU-actieplan inzake integratie en inclusie

Commissiemededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

De commissies besluiten de inbrengdatum te verschuiven naar dinsdag 2 maart 2021 en het agendapunt dan opnieuw te agenderen in een gecombineerde vergadering van beide commissies.

2.
Uitnodiging Interparlementaire Commissiebijeenkomst (ICM) FEMM - Europees Parlement - 4 maart 2021

De leden Sent (PvdA, voorzitter commissie SZW) en Stienen (D66) zullen deelnemen aan de Interparlementaire Commissiebijeenkomst op 4 maart 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra