Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35.520)

- 35520 / 32043, C

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek naar vervroegde uittreding en dienstjaren; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit de brief (35520 / 32043, C) voor kennisgeving aan te nemen.

- T03038

Toezegging AOW-leeftijd en levensverwachting (35.520)

De commissie besluit het afschrift van de brief over het laten dalen van de AOW-leeftijd als de levensverwachting afneemt (35520, D) voor kennisgeving aan te nemen en deze desgewenst te betrekken bij toekomstige overleggen over het pensioenstelsel. De commissie besluit voorts toezegging T03038 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl