Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

- Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), PvdA/ChristenUnie (Nooren/Verkerk) en PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer