Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)

-
35732

Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19

De commissies brengen mondeling eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire beraadslaging hedenochtend.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk