Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
Mededelingen en informatie

De commissie besluit om de brief met bijlagen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2021 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen en proefprojecten te agenderen voor de commissievergadering van 2 maart 2021. De staf neemt terzake reeds contact op met het ministerie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman