Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G)

- 35 403, G

Motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake uitvoering motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35403, G); Staat van de Europese Unie 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake wijziging Raadsmandaat Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie besluit om door middel van een commissiebrief in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief inzake uitvoering motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35403, G).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman