Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2021 (35.663)

- E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie stelt de Kamer voor het volgende onderwerp als prioriteit te selecteren uit het Werkprogramma van de Europese Commissie:
42: Transparantie- en democratiepakket


De griffier van de commissie,
Fred Bergman